Doa Paling Utama

Alhamdulillah

Artinya:
Segala puji hanyalah kepunyaan Allah.

Dasar Hadits:
Dari Jabir bin Abdullah ra., “Rasulullah saw bersabda: Dzikir yang paling utama adalah Laa ilaaha illallaah dan doa yang paling utama adalah Alhamdulillah” (HR. Tirmidzi)

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

Doa Bagi Orang Yang Berbuat Baik Kepada Kita
Jazaa kallaahu khairan

Artinya:
Semoga Allah membalas(mu) dengan kebaikan.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

Doa “Sapu Jagad”
Rabbanaa aatinaa fiddun yaa hasanah, wa fil aakhirati hasanah, waqinaa ‘adzaa bannaar

Artinya:
Ya Tuhan kami berilah kami kebaikan di dunia, dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari siksa api neraka.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

Doa Sebelum Belajar
Rabbi zidnii ‘ilmaa, warzuqnii fahmaa

Artinya:
Ya Allah… Berikanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pemahaman yang baik.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

Doa Untuk Ayah Ibu
Allahummaghfirlii waliwaa lidayya warhamhumaa kamaa rabbayaa nii shaghiiraa

Artinya:
Ya Allah… Ampunilah aku dan kedua orang tuaku, dan kasihanilah keduanya sebagaimana mereka mengasihani aku sejak kecil.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

Doa Sesudah Adzan
Allaahumma rabbahaa dzihid da’watittaammah, wash shalaatil qaa imah, aati muhammadanil wasiilata wal fadhiilah, wab ‘ats hu maqaa man mahmuudalladzii wa ‘ad tah

Artinya:
Ya Allah… Tuhan dari seruan yang amat sempurna ini, dan shalat yang ditunaikan, berikanlah kepada (Nabi) Muhammad perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah beliau di tempat yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

Doa Masuk/Keluar Masjid
Bismillaahi, allaahumma shalli alaa muhammad

Artinya:
Dengan nama Allah, Ya Allah… berikanlah shalawat kepada (Nabi) Muhammad.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

Doa Masuk Masjid
Allaahummaghfirlii dzunuubii waftahlii abwaaba rahmatika

Artinya:
Ya Allah… Ampunilah dosaku dan bukalah bagiku pintu rahmat-Mu.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

Doa Keluar Masjid
Allaahummaftahlii abwaabarahmatika

Artinya:
Ya Allah… Bukalah pintu rahmat-Mu.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

Doa Masuk Rumah
Allaahumma innii as aluka khairal muulaji wa khairal mukhraji, bismillaahi walajnaa, wa bismillaahi kharajnaa wa’alallaahi tawakkalnaa

Artinya:
Ya Allah… Sesungguhnya aku memohon kepada Engkau kebaikan rumah yang kumasuki dan kebaikan rumah yang aku tinggalkan. Dengan nama Allah aku masuk dan dengan nama Allah aku keluar rumah dan kepada Allah aku berserah diri.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

Doa Keluar Rumah
Bismillaahi tawakkaltu ‘alallaahi walaa haula walaa quwwata illaa billaah

Artinya:
Dengan nama Allah, aku berserah diri kepada-Nya dan tiada daya upaya melainkan dengan pertolongan Allah.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

Doa Masuk WC/Kamar Mandi
Allaahumma inni a’uudzu bika minal khubutsi wal khabaaits

Artinya:
Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari segala kejahatan dan kotoran.

Doa Keluar WC/Kamar Mandi
Alhamdulillaahil ladzii adzhaba’anil adzaa wa’aafaani

Artinya:
Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kotoran dan yang telah menyelamatkan aku.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

Doa Mau Tidur
Bismikallaahummaa amuutu wa ahyaa

Artinya:
Dengan nama-Mu ya Allah, aku mati dan aku hidup.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

Doa Bangun Tidur
Alhamdulillaahil ladzii ahyaanaa ba’damaa amaatanaa wa ilaihin nusyuur

Artinya:
Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami sesudah mati dan hanya kepada-Nya kami dikembalikan

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

Doa Mau Makan
Allaahumma baarik lanaa fii maa razaq tanaa wa qinaa ‘adzaa bannaar

Artinya:
Yaa Allah… Berikanlah berkah dalam rezekimu ini dan lindungilah kami dari siksa api neraka.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

Doa Selesai Makan
Alhamdu lillaahilladzii ath’amanaa wa saqaana wa ja’alanaa minal muslimiin

Artinya:
Segala puji bagi Allah yang telah memberi kami makan dan minum dan menjadikan kami orang muslim.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

Menunggu Shalat Berjamaah
Subhaanallaahi wal hamdulillaahi wa laa ilaaha illallaahu wallaahu akbar wa laa hawlaa wa laa quwwata illa billaahil ‘aliyyil ‘azhiimi. Astaghfirullaah

Artinya:
Maha suci Allah, segala puji hanya milik Allah, tiada tuhan selain Allah, Allah Mahabesar, tiada daya upaya dan kekuatan selain dengan ijin Allah yang Mahatinggi lagi Mahaagung. Aku mohon ampun kepada-Mu ya Allah.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

Bermimpi Baik
Alhamdulillaahi rabbil ‘aalamiin

Artinya:
Segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

Bercermin
Allahumma kamaa hassanta khalqii fahassin khuluqii

Artinya:
Ya Allah sebagaimana telah kau perindah kejadianku, maka indahkanlah pula akhlakku.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

Doa Mohon Kesabaran
Allahumma inni as-aluka ta’jiila ‘aafiyatika wa shabran ‘alaa baliyyatika wa khuruu jan minad dun-yaa ilaa rahmatika

Artinya:
Ya Allah sungguh aku memohon kepada-Mu agar disegerakan curahan keselamatan dari sisi-Mu kepadaku, diberika kesabaran dalam menghadapi cobaan-Mu dan diberikan jalan keluar dari dunia menuju kepada kasih sayang-Mu (HR Hakim)

(Dinukil dari buku Doa-doa Mustajab dalam Alquran dan Al Hadits tulisan Abu Ahmad Muhammad Naufal, semoga Allah ridha kepadanya)

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

Doa Ziarah Kubur
Assalaamu ‘alaikum ahlad diyaa ri minal mu’miniina walmuslimiina in tsaa allaahu bikum laa hiquuna nas alullaaha lanaa walakumul ‘aa fiyah(ta)

Artinya:
Semoga kesejahteraan tetap tercurahkan atas kalian wahai penghuni kubur dari golongan orang-orang mukmin dan muslim dan Insya Allah kami akan menyusul kalian. Kami mohon kepada Allah keselamatan bagi kami dan bagi kalian (HR Muslim)

Advertisements