NIAT SHOLAT

ALLAHUAKBAR

DOA IFTITAH
ALLAAHU AKBARU KABIIRAA WAL HAMDU LILLAAHI KATSIIRAAWASUBHAANALLAAHI BUKRATAW WAASHIILAA.
INNII WAJJAHTU WAJHIYA LILLADZII FATHARAS SAMAAWAATIWAL ARDHA HANIIFAM MUSLIMAW WAMAA ANA MINAL MUSYRIKIIN.
INNA SHALAATII WANUSUKII WAMAHYAAYA WAMAMAATIILILLAAHIRABBIL ‘AALAMIIN.
LAA SYARIIKA LAHUU WA BIDZAALIKA UMIRTU WA ANAMINAL MUSLIMIIN.

R U K U’
SUBHAANA RABBIYAL ‘ADZIIMI WA BIHAMDIH.    – 3 x

I’TIDAL
SAMI’ALLAAHU LIMAN HAMIDAH.
RABBANAA LAKAL HAMDU MIL’US SAMAAWATI WA MIL ‘ULARDHIWA MIL ‘UMAASYI’TA MIN SYAI’IN BA’DU.

SUJUD
SUBHAANA RABBIYAL A‘LAA WA BIHAMDIH.    – 3 x

DUDUK DIANTARA DUA SUJUD
RABBIGHFIRLII WARHAMNII WAJBURNII WARFA’NII WARZUQNII  WAHDINII WA’AAFINII  WA’FU ‘ANNII.

TASYAHUD AWAL (pada Rakaat Genap)ATTAHIYYAATUL MUBAARAKAATUSH SHALAWATUTHTHAYYIBAATU LILLAAH.
ASSALAAMU ‘ALAIKA AYYUHAN NABIYYU WARAHMATULLAAHIWABARAKAATUH.
ASSALAAMU ‘ALAINAA WA ‘ALAA ‘IBADADILLAAHISH SHAALIHIIN.
ASYHADU ALLAA ILAAHA ILLALLAAH. WA ASYHADU ANNAMUHAMMADAR RASUULULLAAH.
ALLAAHUMMA SHALLI ‘ALAA SAYYIDINAA MUHAMMAD.

Pada Rakaat Akhir Dibaca
TASYAHUD AKHIR
ATTAHIYYAATUL MUBAARAKAATUSH SHALAWATUTHTHAYYIBAATU LILLAAH.
ASSALAAMU ‘ALAIKA AYYUHAN NABIYYU WARAHMATULLAAHIWABARAKAATUH.
ASSALAAMU ‘ALAINAA WA ‘ALAA ‘IBADADILLAAHISH SHAALIHIIN.
ASYHADU ALLAA ILAAHA ILLALLAAH.
WA ASYHADU ANNAMUHAMMADAR RASUULULLAAH.
ALLAAHUMMA SHALLI ‘ALAA SAYYIDINAA MUHAMMADWA ‘ALAA AALI SAYYIDINAA MUHAMMAD.
KAMAA SHALLAITAA ‘ALAA SAYYIDINAA IBRAAHIIMWA ‘ALAA AALI SAYYIDINAA IBRAAHIIM.
WA BAARIK ‘ALAA SAYYIDINAA MUHAMMADWA ‘ALAA AALI SAYYIDINAA MUHAMMAD.
KAMAA BAARAKTA ‘ALAA SAYYIDINAA IBRAAHIIMWA ‘ALAA AALI SAYYIDINAA IBRAAHIIM.
FIL ‘AALAMIINA INNAKA HAMIIDUMMAJIID.

Advertisements